ParkZon Nasıl Çalışır?

1- İnceleme (Ekspertiz)
İhtiyaç duyulan mekâna gidilerek bir inceleme yapılır. Deprem anında hareket edecek ve devrilebilecek cihazlar, eşyalar ve benzeri objeler belirlenir. Sabitleme yapılacak alanlar incelenir. Duvar ise duvarın yapısı (alçıpan, beton, betopan), tezgah ise duvara bağlı olup olmadığı, zemin ise zeminin özelikleri incelenir.

 

2- Raporlama
İnceleme sonucu elde edilen verilere göre bir rapor hazırlanır. Bu raporda, deprem anında devrilebilecek veya hareket ederek yer değiştirebilecek cihazlar ve eşyalar ile bunlara uygulanacak yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA) ürünleri, eşyaların özelliklerine ve mekân içindeki konumlarına göre ayrıntılı olarak belirtilir.

 

3- Uygulama
Hazırlanan rapora göre her eşya ya da cihaz, raporda belirtilmiş olan deprem güvenlik ürünü ile duvara, zemine veya bulunduğu tezgâha (masaya) sabitlenir. İhtiyaç halinde sabitlenen eşya ve cihazlar kullanıcı tarafından sabitlenmesi yapılan yerden kolayca çıkarılıp tekrar takılabilir. Söz konusu montaj hizmeti Parkzon teknik elemanlarınca verilir.